Tài nguyên dạy học

Tìm KiếmTìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

  Từ điển Online


  Tra theo từ điển:  TÌM KIẾM

  Photo
  Họ và tên hà phi toàn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. NGƯT. Cao Mickey
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Hồng Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1630 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Cẩm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Quân Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 1714 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Minh Tiến
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 130 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Trần Thanh Tuyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Duyên
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Thi Hong Gam
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phangam212
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 42257 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Hòang Việt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Trọng Nghĩa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 18855 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Trường Nhân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 11655 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Trường Nhân
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/TRUONGNHAN2510
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 54073 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Huỳnh Nguyễn Hữu Thanh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 416 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Trúc Phương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/trucphuongtran
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Lộc Hưng
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 510720 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Thị Kim Tuyền
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/ktuyennguyentrai
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
  Quận/huyện Huyện Trảng Bàng
  Tỉnh/thành Tây Ninh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 4003 (xem chi tiết)