Tài nguyên dạy học

Tìm KiếmTìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

  Từ điển Online


  Tra theo từ điển:  TÌM KIẾM

  Bài 35. Hoocmôn thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:49' 06-05-2011
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 590
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG
  QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  ĐẾN THAM DỰ TIẾT THAO GIẢNG
  BÀI 35 HOOCMÔN THỰC VẬT
  I. KHÁI NIỆM
  II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH
  1. Auxin
  2. Gibêrelin
  3. Xitôkinin
  III. HOOCMÔN ỨC CHẾ
  1. Êtilen
  2. Axit abxixic
  IV. TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT
  I. Khái niệm
  Hoocmôn TV là các chất hữu cơ do cơ thể TV tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
  *Đặc điểm chung:
  Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Trong cây hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
  Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
  Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn của ĐV bậc cao.
  Giải thích tính hướng sáng của cây?
  Hoocmôn thực vật là gì?
  Hãy kể tên một số hoocmôn thực vật?
  Đặc điểm chung của hoocmôn thực vật là gì?
  Auxin phổ biến trong hầu hết các loại cây là axit indol axêtic (AIA)
  Chủ yếu được sinh ra ở đỉnh của thân, cành.
  Auxin có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng phân sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa.
  * Tác động sinh lí của AIA:
  Ở mức TB, AIA kích thích quá trình NP và sinh trưởng dãn dài của TB.
  Ở mức cơ thể, AIA tham gia vào nhiều hoạt động sống của cây như hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, kích thích ra rễ phụ, thể hiện ưu thế đỉnh.
  1. Auxin
  AIA chủ yếu được sinh ra ở đâu? Và phân bố thế nào?
  Tác động của AIA ở mức tế bào và mức cơ thể?
  Có cấu trúc và tính chất giống với AIA.
  Vd: ANA, AIB,.
  Auxin nhân tạo có tác dụng giống với Auxin tự nhiên là: kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và TB TV, diệt cỏ.
  Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nó nên được tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và động vật ?Không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn.
  Auxin nhân tạo
  Cho ví dụ auxin nhân tạo? Các hoocmôn này có cấu trúc, tính chất?
  Tại sao Auxin nhân tạo không sử dụng đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?
  Auxin nhân tạo có tác dụng như thế nào?
  Trong cây gibêrelin được sinh ra chủ yếu ở lá và rễ.
  GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong hạt và quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.
  * Tác động sinh lí của GA:
  Ở mức TB, GA tăng số lần NP và tăng sinh trưởng dãn dài của mỗi TB.
  Ở mức cơ thể, GA được dùng để kích thích sự nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích ST chiều cao của cây, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột.
  2. Gibêrelin (GA)
  GA được sinh ra chủ yếu ở đâu và phân bố thế nào?
  Quan sát hình và cho biết tác động sinh lí của GA?
  Là một nhóm các chất tự nhiên và nhân tạo có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào.
  * Tác động sinh lí của xitôkinin:
  Ở mức tế bào, xitôkinin kích thích sự phân chia TB, làm chậm quá trình già của TB.
  Ở mức cơ thể, xitôkinin hoạt hoá sự phân hoá phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô callus (nuôi cấy mô thực vật)
  3. Xitôkinin
  Xitôkinin là gì?
  Cho biết những tác động sinh lí của xitôkinin?
  Êtilen được sản sinh ra trong hầu hết các phần khác nhau của hầu hết TV.
  Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô và giai đoạn phát triển của cơ thể.
  Êtilen cũng được sản ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi. Đặc biệt quả đang chín sản ra nhiều êtilen.
  Tác dụng của êtilen: thúc quả chóng chín và rụng lá.
  II. Hoocmôn ức chế
  1. Êtilen
  Êtilen được sinh ra ở đâu?
  Êtilen có tác dụng gì?
  Axit abxixic là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên.
  Axit abxixic liên quan đến sự chín và ngủ của hạt, sự đóng mở của khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.
  AAB có trong mô của TV có mạch. Ở TV có hoa, AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ.
  AAB được tích luỹ ở cơ quan đang hoá già.
  Tương quan AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.
  2. Axit abxixic (AAB)
  AAB là gì? Tác dụng của nó đối với thực vật?
  Tương quan giữa hoocmôn điều tiết ST và hoocmôn điều tiết phát triển của TV gồm:
  Tương quan giữa hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế ST.
  *Vd: tương quan giữa chất kích thích và chất ức chế là GA/AAB điều tiết trạng thái SL (ngủ, thức) của hạt.
  Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau.
  *Vd: tương quan giữa auxin và xitôkinin điều tiết sự PT của mô callus. Khi ưu thế nghiên về auxin, mô callus ra rễ. Khi ưu thế nghiên về xitôkinin, chồi xuất hiện.
  IV. Tương quan hoocmôn thực vật
  Tương quan giữa hoocmôn điều tiết ST và hoocmôn điều tiết PT?
  CÂU HỎI VẬN DỤNG
  1
  2
  3
  4
  5
  Câu 1: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của hoocmôn thực vật?
  Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

  Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

  Tính chuyên hoá thấp.

  Tính chuyên hoá cao
  A
  B
  C
  D
  Câu 2: Hoocmôn thực vật nào sau đây tác động đến sự rụng lá của thực vật?
  AIA

  AAB

  GA

  Xitôkinin
  A
  B
  C
  D
  Câu 3: Tương quan giữa hoocmôn GA/AAB trong hạt khô như sau:
  GA thấp, AAB đạt trị số cực đại

  AAB thấp, GA đạt trị số cực đại

  GA và AAB rất thấp

  GA và AAB đạt trị số cực đại
  A
  B
  C
  D
  Câu 4: Hoocmôn kìm hãm sinh trưởng gồm:
  Auxin, axit abxixic, xitôkinin.

  Auxin, axit abxixic, êtilen.

  Axit abxixic, êtilen.

  Xitôkinin, êtilen.
  A
  B
  C
  D
  Câu 5: Chất kích thích sinh trưởng của cây được hình thành chủ yếu ở:
  Cơ quan non, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng.
  Cơ quan non, gây chết từng bộ phận hay toàn cây.
  Cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan dự trữ, làm già hay gây chết từng bộ phận hay toàn cây.
  Cơ quan già, chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng.
  A
  B
  C
  D
  Sai
  1
  2
  3
  4
  5
  Đúng
  1
  2
  3
  4
  5
  KÍNH CHÀO
  QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
   
  Gửi ý kiến