Tài nguyên dạy học

Tìm KiếmTìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

  Từ điển Online


  Tra theo từ điển:  TÌM KIẾM

  Bài 55. Quản lí doanh nghiệp

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:07' 19-06-2014
  Dung lượng: 316.6 KB
  Số lượt tải: 775
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 55
  Quản lí doanh nghiệp
  QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
  I. Tổ chức hoạt động kinh doanh
  1. Xác lập cơ cấu tổ chức
  2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doan
  3. Tìm kiếm nguồn huy động vốn
  II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  1.Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp
  2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh
  III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
  1. Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp
  2. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
  3. Đổi mới công nghệ kinh doanh
  4. Tiết kiệm chi phí
  1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  a. Khái niệm:
  I. Tổ chức hoạt động kinh doanh
  Là gồm những bộ phận, cá nhân khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc nhau, được chuyên môn hoá để thực hiện mục tiêu xác định của doanh nghiệp.

  b. Đặc trưng
  - Tính tập trung
  - Tính tiêu chuẩn hoá
  GIÁM ĐỐC
  DOANH NGHIỆP
  Nhân viên
  bán hàng 1
  Nhân viên
  bán hàng n
  Nhân viên
  kế toán

  Nhân viên
  bán hàng 2
  c. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
  Doanh nghiệp nhỏ
  Doanh nghiệp vừa và lớn
  Mô hình cấu trúc chức năng
  Mô hình cấu trúc theo ngành hàng
  Doanh nghiệp vừa và lớn
  c. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

  a. Phân chia nguồn lực
  - Tài chính
  - Nhân lực
  - Thiết bị, máy móc,…
  b.Theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh
  - Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện từng công việc.
  - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch theo tiến độ.
  2. Tổ chức kế hoạch kinh doanh
  3 .Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh
  -
  Vốn của doanh nghiệp: vốn riêng hoặc do tích luỹ trong quá trình kinh doanh.
  -
  Vốn do các thành viên của doanh nghiệp.
  -
  Vốn vay: Ngân hàng, tổ chức tín dụng.
  -
  Vốn của người cung ứng cho doanh nghiệp.


  Nếu doanh nghiệp phải vay vốn thì phải tính toán như thế nào?
  3 .Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh
  Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp
  Trả lời các câu hỏi sau
  1/ Trình bày d?c di?m c?a mơ hình c?u trúc doanh nghi?p nh?? d?c di?m c?a mô hình c?u trúc doanh nghi?p l?n có gì khác v?i d?c di?m c?a mơ hình c?u trúc doanh nghi?p nh??
  2/ T? ch?c th?c hi?n k? ho?ch kinh doanh c?a doanh nghi?p g?m nh?ng công vi?c gì?
  3/ Doanh nghi?p có th? huy đ?ng v?n t? nh?ng ngu?n nào?
  II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  1 .Hạch toán kinh tế
  Khái niệm:
  - Là việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp bằng đơn vị tiền tệ
  b. Ý nghĩa:
  Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp.
  + Doanh thu > chi phí → có lãi.
  + Doanh thu < chi phí → thua lỗ
  c. Nội dung cơ bản:
  Xác định doanh thu.
  Xác định chi phí.
  Xác định lợi nhuận kinh doanh.
  II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  1 .Hạch toán kinh tế
  d. Phương pháp hạch toán
  Phương pháp xác định doanh thu:
  Doanh thu của DN = số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm
  Phương pháp xác định chi phí kinh doanh:
  + Chi phí mua nguyên, vật liệu
  + Chi phí tiền lương.
  + Chi phí mua hàng hoá.
  + Chi phí cho quản lí doanh nghiệp.

  2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Doanh thu và thị phần: phản ánh kết quả kinh doanh về quy mô
  Lợi nhuận: phản ánh hiệu quả kinh doanh
  Mức giảm chi phí là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí
  Tỉ lệ sinh lời là sự so sánh giữa lợi nhuận thu được và vốn đầu tư, cho biết 1 đồng vốn ứng với bao nhiêu đống lời trong 1 thời gian nhất định
  Các chỉ tiêu khác :
  Việc làm và thu nhập cho người lao động
  Mức đóng góp cho ngân sách
  Mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
  2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp
  Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
  Đổi mới công nghệ kinh doanh
  Tiết kiệm chi phí
  III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Để quản lí doanh nghiệp, cần tiến hành những bước nào?
  Quản lí doanh nghiệp
  Tổ chức hoạt động kinh doanh
  Đánh giá hiệu quả kinh doanh
  Biện pháp nâng cao hiệu quả KD
  Xác lập cơ cấu tổ chức.
  Tổ chức thực hiện KH
  Tìm kiếm và huy động vốn kinh doanh.
  Hạch toán kinh tế.
  Doanh thu và thị phần.
  Lợi nhuận và mức giảm chi phí.
  Tỉ lệ sinh lời.
  Một số chỉ tiêu khác
  XĐ cơ hội KD phù hợp.
  Sử dụng hiệu quả nguồn lực
  Đổi mới công nghệ KD.
  - Tiết kiệm chi phí
  c
  CÂU HỎI
  1/ Hạch toán kinh tế là gì? Ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp?
  2/ Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp?
  3/ Trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓