Tài nguyên dạy học

Tìm KiếmTìm kiếm nâng cao

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cô Trần Thị Trúc Phương)

  Từ điển Online


  Tra theo từ điển:  TÌM KIẾM

  Gốc > Giáo án > Tin học > Tin học 12 > (26 bài)

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 7: MẪU HỎI TRÊN NHIỀ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:48:22

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 6: MẪU HỎI TRÊN MỘT ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:47:30

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 6: MẪU HỎI TRÊN MỘT ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:46:38

  Word-logo-small

  BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:45:57

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 5: LIÊN KẾT GIỮA CÁC...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:45:22

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 5: LIÊN KẾT GIỮA CÁC...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:44:58

  Word-logo-small

  BÀI 7: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:44:06

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 4: TẠO BIỂU MẪU ĐƠN ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:43:35

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 4: TẠO BIỂU MẪU ĐƠN ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:42:40

  Word-logo-small

  BÀI 6: BIỂU MẪU

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:41:54

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 3: THAO TÁC TRÊN BẢN...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:41:19

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 3: THAO TÁC TRÊN BẢNG

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:40:34

  Word-logo-small

  ÔN TẬP

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:39:26

  Word-logo-small

  BÀI 5: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TR...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:39:01

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 2: TẠO CẤU TRÚC BẢNG...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:37:59

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 2: TẠO CẤU TRÚC BẢNG

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:37:13

  Word-logo-small

  BÀI 4: CẤU TRÚC BẢNG

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:36:31

  Word-logo-small

  BÀI 3: GIỚI THIỆU MS ACCESS

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:35:50

  Word-logo-small

  BÀI TẬP (tt)

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:34:45

  Word-logo-small

  BÀI TẬP

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:34:08

  Word-logo-small

  BT VÀ TH 1: TÌM HIỂU VỀ HỆ CƠ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:33:16

  Word-logo-small

  BÀI 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ L...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:32:15

  Word-logo-small

  BÀI 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:31:29

  Word-logo-small

  BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:29:55

  Word-logo-small

  BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢ...

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:29:10

  Word-logo-small

  BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

  Ngày gửi: 2011-05-08 19:28:30