KĨ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:17' 08-04-2012
Dung lượng: 10.6 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Bài 5: KĨ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
Phần 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
Ngày 02- 14/01/2012
Tiết CT : 18

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
Nắm tính năng cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn: quy tắc dùng lựu đạn và tư thế, động tác ném trúng đích.
2. Về kĩ năng:
Thực hành được động tác ném lựu đạn trúng đích, đảm bảo an toàn.
3. Về thái độ:
Xây dựng thái độ chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập và quyết tâm sử dụng lựu đạn có hiệu quả trong chiến đấu.
II.Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian:
1. Cấu trúc nội dung:
Bài học gồm 4 nội dung:
- Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam
- Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn.
- Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn.
- Ném lựu đạn trúng đích.
2. Nội dung trọng tâm:
- Tư thế, động tác ném lựu đạn và thực hành ném lựu đạn trúng đích.
3. Thời gian: Tổng cộng 03 tiết
- Tiết 1: Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam.
- Tiết 2: Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn.
- Tiết 3: Ném lựu đạn trúng đích.
III. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
a. Chuẩn bị nội dung:
- Chuẩn bị chu đáo giáo án.
- Luyện tập kĩ giáo án, kết hợp tốt các phương pháp trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn HS tiếp cận, nắm vững nội dung bài học.
b. Chuẩn bị phương tiện dạy học:
- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu, tranh ảnh, cờ,..
2. Học sinh:
- Ôn tâp kiến thức bài học trước.
- Đọc trước nội dung.
- Có vở ghi chép bài đầy đủ, SGK
Phần 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
Tên bài học: KĨ THUẬT SỬ DỤNG LỰU ĐẠN
NỘI DUNG GIẢNG DẠY


NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN


PHƯƠNG PHÁP

VẬT CHẤT


I. Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam:
1. Lựu đạn O1 :
a. Tác dụng, tính năng:
- Dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng
mãnh gan vụn. Bán kính sát thương: 5m, thời
gian cháy chậm từ khi phát lửa đến khi nổ khoảng
3,2- 4,2s.
- Khối lượng thuốc nổ TNT: 45g
- Chiều cao toàn bộ lựu đạn: 118mm
- Đường kính thân lưuụ đạn: 50mm
- Khối lượng toàn bộ lựu đạn: 450g
b. Cấu tạo: gồm 2 phần chính
- Thân lựu đạn: vỏ bằng gan, như những mắt quả
na. Cổ lựu đạn có ren để lắp bộ phận gây nổ. Bên
trong vỏ lựu đạn là thuốc nổ TNT.
- Bộ phận gây nổ lắp vào thân lựu đạn: Ống kim
hỏa để chứa lò xo, kim hỏa chốt an toàn, mỏ vịt
để chứa đuôi kim hỏa, hạt lửa để phát lửa thuốc
cháy chậm, ống chứa thuóc cháy chậm, thuốc
cháy chậm, kíp.
c. Chuyển động gây nổ:
- Lúc bình thường, chốt an toàn giữ mỏ vịt không
cho mỏ vịt bật lên, đầu mỏ vịt giữ đuôi kim hỏa,
kim hỏa ép lò xo lại.
- Khi rút chốt an toàn đuôi cần bẩy bật lên, đầu
cần bẩy rời khỏi đuôi kim hỏa, lò xo kim hỏa
bung ra, đẩy kim hỏa chọc vào hạt lửa, hạt lửa
phát lửa đốt cháy thuốc cháy chậm, thuốc cháy
chậm cháy từ 3,2- 4,2s phụt lửa vào kíp làm kíp
nổ gây nổ lựu đạn.
2. Lựu đạn chày:
a. Tính năng chiến đấu:
- Dùng để sát thương sinh lực địch bằng mãnh
gan vụn và sức ép khí thuốc. Bán kính sát thương: 5m. Thời gian từ khi phát lửa đến khi nổ khoảng 4-5s.
Khối lượng 530g.
b. Cấu tạo: gồm 2 bộ phận chính
- Thân lựu đạn: Cán bằng gỗ, nắp phòng ẩm, vỏ
lựu đạn bằng gan, bên trong là thuốc nổ TNT.
- Bộ phận gây nổ ở bên trong chính giữa thân lựu
đạn: Dây nụ xòe, nụ xòe, dây cháy chậm, kíp.
c. Chuyển động gây nổ:
Khi giật dây nụ xòe, nụ xòe phát lửa đốt cháy dây cháy chậm, dây cháy chậm cháy trong khoảng 4-5s.
Khi dây cháy chậm cháy hết phụt lửa vào kíp làm
kíp nổ, gây lựu đạn nổ.